Mokykla

2014-2015 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 432 mokiniai: 78 mokiniai mokosi jaunimo klasėse ir 354 ugdytinių lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykloje dirba 72 darbuotojai. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 42 pedagogai: iš jų 21 vyresnysis mokytojas, 6 mokytojai metodininkai, 1 mokytoja ekspertė. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Minime Sausio 13-ąją

Mūsų mokykla paminėjo prieš dvidešimt ketverius metus pasiektą pilietinę pergalę prieš agresorių ir aštuntą kartą prisijungė prie... »

 

Eglutės įžiebimo šventė

Mokyklos bendruomenės susirinkimo - Kalėdų eglutės įžiebimo šventė vyko gruodžio 18 d. Po įžanginio mokytojos Lijanos Žiedelytės ž... »

 

Socialinių įgūdžių ugdymo patirtinė programa „Mes kartu – jėga“

Lapkričio 28 d. mokykloje vyko socialinių įgūdžių ugdymo patirtinė programa „Mes kartu – jėga“. Programos uždaviniai: Mokinių i... »

 

Stiklo galimybės

Lapkričio 26 dieną mokykloje vyko edukacinė programa „Stiklo galimybės“. Stiklo meistrai papasakojo daug įdomios informacijos apie... »

 

96-osios Lietuvos kariuomenės atkūrimo metinės

Lapkričio 24 d., pirmadienį, mokykloje minėjome 96-ąsias Lietuvos kariuomenės atkūrimo metines. Šventėje dalyvavo Krašto apsaugos... »