Mokykla

2015-2016 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 435 mokiniai: 81  mokinys mokosi jaunimo klasėse ir 354 ugdytiniai lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 32 pedagogai: iš jų 18  vyresniųjų mokytojų, 4 mokytojai metodininkai, 1 mokytoja ekspertė. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Dovanoju gerumą

Mokykloje jau tradicine tapusi diena ,,Dovanoju gerumą“, kurią organizuoja NVŠ struktūrinio padalinio Dokumentų valdymo būrelio mo... »

 

Minime Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną

Nuo pat ankstyvo ryto mokykloje - jaukus šurmulys. Į atlapus įsisegę po mėlyną neužmirštuolės žiedą, aštuntą valandą rinkosi mokin... »

 

Kalėdų eglutės įžiebimo šventė

Mokyklos aktų salėje Šventę pradėjo mokytojo Sauliaus Skambino būrelio „Šokiai 24/7“ mokiniai. Tai buvo nuotaikingas, linksmas ir... »

 

Respublikinė jaunimo mokyklų sporto šventė „Sportas mus vienija“

2015 m. gruodžio 8 d. vyko Respublikinė jaunimo mokyklų sporto šventė „Sportas mus vienija“. Šventę organizavo Tito Masiulio jauni... »

 

Socialinės, praktinės, prevencinės veiklos „Žmogaus saugos mokymai ir pratybos“ diena mokykloje

Socialinės, praktinės, prevencinės veiklos „Žmogaus saugos mokymai ir pratybos“ dienos tikslas –tobulinti praktinius mokinių  įgūd... »