Mokykla

2014-2015 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 432 mokiniai: 78 mokiniai mokosi jaunimo klasėse ir 354 ugdytinių lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykloje dirba 72 darbuotojai. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 44 pedagogai: iš jų 21 vyresnysis mokytojas, 6 mokytojai metodininkai, 1 mokytoja ekspertė. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Švenčiame Tarptautinę mokytojų dieną

Spalio 3 d. mokytojų kambaryje mokinių ir mokyklos tarybos mokiniai, merginų ansamblio „Lai skamba dainos“ dalyvės pasveikino susi... »

 

Europos kalbų diena

Rugsėjo 26 d. mokykloje vyko renginys „Moki žodį - žinai kelią“, skirtas Europos kalbų dienai paminėti. Mokiniai buvo supažindinti... »

 

Rugsėjo 1-osios šventė

KAUNO TITO MASIULIO JAUNIMO MOKYKLA MOKINIUS,TĖVELIUS, MOKYTOJUS 2014 M. RUGSĖJO 1 D. 10 VAL. MALONIAI KVIEČIA Į RUSĖJO 1-OSIOS ŠV... »

 

Paskutinis skambutis

Gegužės 30 d. mokykloje vyko paskutinio skambučio šventė, kurioje dalyvavo mokiniai, mokinių tėveliai ir mokytojai.... »

 

Pamokos netradicinėje aplinkoje

Gegužės 29 d. 5-10 klasių mokiniams pamokos vyko netradicinėje aplinkoje - Lietuvos liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse. Buvo į... »