Mokykla

2014-2015 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 432 mokiniai: 78 mokiniai mokosi jaunimo klasėse ir 354 ugdytinių lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykloje dirba 72 darbuotojai. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 42 pedagogai: iš jų 21 vyresnysis mokytojas, 6 mokytojai metodininkai, 1 mokytoja ekspertė. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Kvietimas į eglutės įžiebimo šventę

2014 m. gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 16.00 val.... »

 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PATIRTINĖ PROGRAMA „MES KARTU – JĖGA“

Lapkričio 28 d. mokykloje vyko socialinių įgūdžių ugdymo patirtinė programa „Mes kartu – jėga“. Programos uždaviniai: Mokinių i... »

 

Stiklo galimybės

Lapkričio 26 dieną mokykloje vyko edukacinė programa „Stiklo galimybės“. Stiklo meistrai papasakojo daug įdomios informacijos apie... »

 

96-osios Lietuvos kariuomenės atkūrimo metinės

Lapkričio 24 d., pirmadienį, mokykloje minėjome 96-ąsias Lietuvos kariuomenės atkūrimo metines. Šventėje dalyvavo Krašto apsaugos... »

 

Noriu gyventi eko-draugiškai

Renginys „Noriu gyventi eko-draugiškai“ vyko 2014 m. lapkričio 12 d. Po vaizdinio pranešimo apie ekologiją, gamtos problemas, vaik... »