Mokykla

2014-2015 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 432 mokiniai: 78 mokiniai mokosi jaunimo klasėse ir 354 ugdytinių lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykloje dirba 72 darbuotojai. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 42 pedagogai: iš jų 21 vyresnysis mokytojas, 6 mokytojai metodininkai, 1 mokytoja ekspertė. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Avangardinės mados festivalis-konkursas „AVANGARDAS 2015"

Gegužės 23 d. Birštone vyko XII Avangardinės mados festivalis-konkursas „AVANGARDAS 2015", skirtas etnografinio regiono metams. Ka... »

 

Sporto ir sveikatingumo diena Panemunės šile

Šventė vyko gegužės 21 d. Po šventės atidarymo – varžybos.  Kauno jaunimo, Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos Pagrindinio ugdymo... »

 

10-asis Respublikinis konkursas „Geriausias būsimasis sekretorius 2015“

Šiais metais Respublikinis mokinių dokumentų valdymo konkursas pažymėjo savo mažąjį jubiliejų – jis buvo organizuotas dešimtą kart... »

 

Respublikinis jaunimo mokyklų kompiuterinių piešinių konkursas „Mama, ačiū tau 2015“

Šiemet tradiciniame mūsų mokyklos organizuojamame konkurse „Mama, ačiū Tau 2015“ dalyvavo 44 mokiniai iš devynių mokyklų: Jonavos,... »

 

Kalbų ir menų fiesta

Fiesta buvo skirta Lietuvos regionų metams paminėti. „Kalbų ir menų fiesta“ mokykloje vyko gegužės 5 d.  Šio renginio tikslas – sk... »