Mokykla

2015-2016 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 435 mokiniai: 81  mokinys mokosi jaunimo klasėse ir 354 ugdytiniai lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykloje dirba 72 darbuotojai. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 41 pedagogas: iš jų 22 vyresnieji mokytojai, 6 mokytojai metodininkai, 1 mokytoja ekspertė. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimas

Lapkričio 23 dieną Kauno Tito Masiulio mokyklos bendruomenė 3 pamokos metu paminėjo Lietuvos kariuomenės dieną. Renginį pradėjome... »

 

Tarpmokyklinė sporto ir sveikatingumo šventė „Bendrauk, dalyvauk, sužibėk“

2015 m. lapkričio 12 d. Kauno Aleksandro Puškino pagrindinio ugdymo skyrius ir Dainavos PK Viešosios policijos skyrius organizavo... »

 

Neeilinis mokytojų tarybos posėdis

2015 m. lapkričio 11 d. neeiliniame mokytojų tarybos posėdyje dalyvavo Anatolijus Rozumas, Kauno miesto Dainavos policijos komisar... »

 

Socialinių įgūdžių patirtinė programa ,,Mes kartu – jėga“

Mokyklos aktų salėje vyko renginio atidarymas ir klasių namų darbų pristatymas. Po to klasių komandos varžėsi atlikdamos užduotis:... »

 

Vitalijos Krivickienės, Tito Masiulio mamos, skiautinių personalinė paroda „Gyvenimo spalvos“

Vitalija Krivickienė yra Kauno klubo „Skiaučių menas“ narė. Kauno klubas „Skiaučių menas“ įsikūrė 1995 m. Skiautinius kuriančias... »