Mokykla

2014-2015 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 432 mokiniai: 78 mokiniai mokosi jaunimo klasėse ir 354 ugdytinių lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykloje dirba 72 darbuotojai. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 42 pedagogai: iš jų 21 vyresnysis mokytojas, 6 mokytojai metodininkai, 1 mokytoja ekspertė. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Socialinės, praktinės, prevencinės veiklos „Žmogaus saugos mokymai ir pratybos“ renginys (2015 02 26)

Veiklos tikslas – gaisro atveju arba nelaimingo atsitikimo metu tobulinti praktinius įgūdžius evakuojant mokyklos darbuotojus bei... »

 

Švenčiame vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Mokykloje Vasario 16-ajai parengti stendai bei mokinių kompiuterinių piešinių parodėlė ,,Pažymint Vasario 16-ąją“. Vasario 13-ąją... »

 

Erasmus+ programos Lietuvos partnerių susitikimas

2015 m. vasario 11 d. mokykloje vyko Erasmus+ programos KA2 Strateginės partnerystės projekto „ENTREPRENEURSHIP PRACTICE FIRMS SCH... »

 

Viktorina „Mūsų laisvės metai“

2015 m. vasario 12 d. Kauno jaunimo mokykloje vyko istorinė-geografinė viktorina „Mūsų laisvės metai“. Dalyviai – Tito Masiulio ja... »

 

Socialinės, praktinės, prevencinės veiklos renginys „Profesijų diena“

Sausio 30 dieną mokiniai, konferencijų salėje išklausę mokyklos ikiprofesinio mokymo poskyrio vedėjos Daivos Griškevičienės inform... »