Mokykla

2015-2016 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 435 mokiniai: 81  mokinys mokosi jaunimo klasėse ir 354 ugdytiniai lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 32 pedagogai: iš jų 18  vyresniųjų mokytojų, 4 mokytojai metodininkai, 1 mokytoja ekspertė. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Kaunas tvarkosi 2016!

Balandžio 23 dieną visoje Lietuvoje vyko tradicinė akcija „Darom“. Kaune akcija buvo išskirtinė. Miestas visuotinę švarinimosi akc... »

 

Kauno miesto jaunimo mokyklų informacinių technologijų konkursas "INFOmeistras - 2016"

Balandžio 20 d. mūsų mokyklos mokiniai Kotryna Suvorovaitė, Brigita Vilemaitė, Gabrielius Simonaitis ir Matas Galbuogis  (mokytojo... »

 

Mama, ačiū Tau

2016 balandžio 19 dieną Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos aktų salėje vyko mokyklos bendruomenės susirinkimas – Motinos dienos... »

 

Dailės projektas–akcija "Šv. Kazimieras Lietuvių jaunimo globėjas"

2016 m. kovo 4 d. Kauno prisikėlimo bazilikoje vyko XIV Kauno m. dailės projektas- akcija „ŠV. KAZIMIERAS- LIETUVIŲ JAUNIMO GLOBĖJ... »

 

Laisvės pavasaris - 2016

2016 m. kovo 10 d. mokykloje kūrėme akcijos „Laisvės pavasaris-2016“ panoraminį piešinį. Nuotraukose – bendruomenės narių veikla... »