Mokykla

2014-2015 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 432 mokiniai: 78 mokiniai mokosi jaunimo klasėse ir 354 ugdytinių lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykloje dirba 72 darbuotojai. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 44 pedagogai: iš jų 21 vyresnysis mokytojas, 6 mokytojai metodininkai, 1 mokytoja ekspertė. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Pasaulinė psichinės sveikatos diena

2014 m. spalio 10 d. mokykloje minėjome Pasaulinę psichinės sveikatos dieną. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su dailės terapi... »

 

Švenčiame Tarptautinę mokytojų dieną

Spalio 3 d. mokytojų kambaryje mokinių ir mokyklos tarybos mokiniai, merginų ansamblio „Lai skamba dainos“ dalyvės pasveikino susi... »

 

Europos kalbų diena

Rugsėjo 26 d. mokykloje vyko renginys „Moki žodį - žinai kelią“, skirtas Europos kalbų dienai paminėti. Mokiniai buvo supažindinti... »

 

Rugsėjo 1-osios šventė

KAUNO TITO MASIULIO JAUNIMO MOKYKLA MOKINIUS,TĖVELIUS, MOKYTOJUS 2014 M. RUGSĖJO 1 D. 10 VAL. MALONIAI KVIEČIA Į RUSĖJO 1-OSIOS ŠV... »

 

Paskutinis skambutis

Gegužės 30 d. mokykloje vyko paskutinio skambučio šventė, kurioje dalyvavo mokiniai, mokinių tėveliai ir mokytojai.... »