Mokykla

2016-2017 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 426 mokiniai: 72  mokiniai mokosi jaunimo klasėse ir 354 ugdytiniai lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 32 pedagogai: iš jų 18  vyresniųjų mokytojų, 4 mokytojai metodininkai, 1 mokytoja ekspertė. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Vasario 16-osios minėjimas

Vasario 14 d. mokykloje 5-10 kl. mokiniams vyko istorijos pamoka „Atpažink Kauno pastatus“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo die... »

 

Šimtadienio šventė

Vasario 14 d. aktų salėje vyko šimtadienio šventė. Mokinius ir jų auklėtoją Almą Styrienę sveikino mokyklos direktorius Egidijus M... »

 

Pokalbis apie prekybą žmonėmis

2017 01 27 mokyklos specialistės pakvietė Vaidą Matusevičiūtę, Lietuvos Caritas specialistę, kad pravestų pokalbį su vyresniųjų kl... »

 

Žmogaus saugos mokymai ir pratybos „Žinau, moku, galiu“

2017 m. sausio 26 d. mokykloje vyko žmogaus saugos mokymai ir pratybos „Žinau, moku, galiu“ (mokytojas Kęstutis Strolia). Po instr... »

 

Interaktyvi diskusija apie finansus

2017 m. sausio 25 d. SEB banko ekspertė mūsų mokyklos 9-10 klasių mokiniams surengė interaktyvią diskusiją. Diskusijos metu eksper... »