Mokykla

2016-2017 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 426 mokiniai: 72  mokiniai mokosi jaunimo klasėse ir 354 ugdytiniai lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 32 pedagogai: iš jų 18  vyresniųjų mokytojų, 4 mokytojai metodininkai, 1 mokytoja ekspertė. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Respublikinis jaunimo mokyklų kompiuterinių piešinių konkursas „Mama, ačiū Tau-2017“

Šiemet konkurse dalyvavo aštuonios Lietuvos jaunimo mokyklos: Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Kauno Aleksandro Pu... »

 

Aurimo Janulevičiaus ir Svajūno Kunicko kūrybinių darbų paroda „SVAJOK IŠ NAUJO“

2017 m. birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, šeštokai Aurimas ir Svajūnas mokinius, mokytojus ir tėvelius pakvietė į kū... »

 

„Saugus elgesys vandenyje“

Gegužės 25 d. Kęstutis Strolia, žmogaus saugos mokytojas, 5-10 kl. mokiniams konferencijų salėje  pravedė pamoką „Saugus elgesys... »

 

Susitikimas su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro darbuotojomis

2017 m. gegužės 24 d. mokykloje lankėsi Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro darbuotojos. Plėtros koordinatorė Martyna... »

 

Mokyklos sporto ir sveikatingumo šventė „Judėjimas – sveikata“

ventė „Judėjimas – sveikata“ vyko gegužės 17 d. Panemunės šile. Dalyvavo mūsų mokyklos,  Kauno jaunimo mokyklos, Kauno Aleksandro... »