Mokykla

2017-2018 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 421 mokinys: 79  mokiniai mokosi jaunimo klasėse ir 342 ugdytiniai lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 35 pedagogai: iš jų 13  vyresniųjų mokytojų, 6 mokytojai metodininkai, 2 mokytojos ekspertės. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Švenčiame Užgavėnes

Skambant  dainoms ir kanklių muzikai, vasario 13 d. mokykloje šurmuliavo persirengėliai: angelai, piratai ir kt. Užgavėnių šventės... »

 

Projektas" MANO TĖVELIS BUVO KALVELIS"

2018 01 31 Projekto tikslas – mokinių supažindinimas su darbu UAB „Kauno stiklas“, praktine kulinaro veikla ir rengiamomis profes... »

 

Minime LAISVĖS GYNĖJŲ dieną

Mūsų mokykla pavadinta garbingu Tito Masiulio, žuvusio už Lietuvos laisvę,  vardu. Ši data paminėta dalyvaujant Tarptautinės istor... »

 

Kalėdų šventė

Kalėdos. Tai pati gražiausia metų šventė. Mūsų mokyklos bendruomenė gruodžio 20 d. į šv. Kalėdų popietę pakvietė Kauno Juozo Gruod... »

 

Kauno miesto mokyklų sporto šventė „Sportas mus vienija“

Gruodžio 12 d. į mokyklą rinkosi Kauno Aleksandro Puškino pagrindinio ugdymo skyriaus, futbolo mokyklos „Tauras“, Juozo Urbšio kat... »