ĮSTAIGA REORGANIZUOJAMA

2018 03 19

PRANEŠIMAS APIE KAUNO JAUNIMO MOKYKLOS IR KAUNO TITO MASIULIO JAUNIMO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JAS PRIE KAUNO SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO, SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. vasario 27 d. sprendimu        Nr. T-64 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno jaunimo mokyklą ir Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklą, prijungiant jas prie Kauno suaugusiųjų mokymo centro“ sutiko, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno jaunimo mokykla (kodas 195091976) ir Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla (kodas 191846452) būtų reorganizuotos, prijungiant jas prie biudžetinės įstaigos Kauno suaugusiųjų mokymo (kodas 295093070).

Informacija apie reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis:

1. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kauno jaunimo mokykla – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Pašilės g. 34, LT-51358 Kaunas, kodas 195091976, įregistravimo data – 1996 m. vasario 22 diena. Duomenys apie Kauno jaunimo mokyklą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

2. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Pramonės pr. 35, LT-51272 Kaunas, kodas 191846452, įregistravimo data – 1994 m. balandžio 10 diena. Duomenys apie Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

3. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Kauno suaugusiųjų mokymo centras – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Sandėlių g. 7, LT-45223 Kaunas, kodas 295093070, įregistravimo data – 1997 m. rugsėjo 29 diena. Duomenys apie Kauno suaugusiųjų mokymo centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Reorganizavimo būdas:

Kauno jaunimo mokykla reorganizuojamas būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje. Kauno jaunimo mokykla, kuri baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiamas prie Kauno suaugusiųjų mokymo centro, kuriam pereina visos Kauno jaunimo mokyklos teisės ir pareigos. Po reorganizavimo veiksiantis Kauno suaugusiųjų mokymo centras keis pavadinimą ir vadinsis Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.

Kauno jaunimo mokykla reorganizuojama Kauno miesto savivaldybės, kuri yra vienintelė reorganizuojamo juridinio asmens ir dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens steigėja ir dalyvė, tarybos sprendimu. Po reorganizavimo veiklą tęsiančio Kauno jaunimo mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kauno miesto savivaldybės taryba.

Kauno jaunimo mokykla reorganizuojama iki 2018 m. rugpjūčio 31 dienos.

Kauno jaunimo mokykla baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Jo teisės ir pareigos (įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčių administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, apskaičiuotus po Kauno jaunimo mokyklos išregistravimo) perduodamos Kauno suaugusiųjų mokymo centrui nuo turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su Kauno jaunimo mokyklos ir Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas prie Kauno suaugusiųjų mokymo centro, sąlygų aprašu, Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų projektu ir trijų biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų finansine atskaitomybe. Informacija teikiama 2018 m. iki gegužės 21 d. darbo dienomis nuo 9 val. iki 15 val. Kauno jaunimo mokykloje (Sandėlių g. 7, tel. 8 (37) 45 71 35, atsakingas asmuo  Jolita Šmulkštytė), Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykloje (Pramonės pr. 35, tel. 8 (37) 45 13 84, atsakingas asmuo Loreta Koriznaitė) ir Kauno suaugusiųjų mokymo centre (Sandėlių g. 7, tel. 8 (37) 45 71 35, atsakingas asmuo Jolita Šmulkštytė).

Susipažinti su aprašu galite čia >> 


 

Mokykla

2017-2018 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 421 mokinys: 79  mokiniai mokosi jaunimo klasėse ir 342 ugdytiniai lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 35 pedagogai: iš jų 13  vyresniųjų mokytojų, 6 mokytojai metodininkai, 2 mokytojos ekspertės. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

Socialinės, praktinės, prevencinės veiklos diena – edukacinė programa „Žemės gelmių paslaptys“. Projektas „Čir vir vir pavasaris“.

Projektas „Čir vir vir pavasaris“ balandžio 27 dieną vyko Kauno marių regioniniame parke. Mokiniai grožėjosi Žiegždrių geologiniu... »

 

Veiksmo savaitė „Be patyčių“

Kovo 19-23 dienomis mokykloje vyko veiksmo savaitė „Be patyčių“. 5-10 kl. mokiniai dalyvavo klasių valandėlėse „Mokausi iš kino“ –... »

 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo paminėjimas

Kovo 9 dieną mokyklos erdvėse vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo paminėjimo renginiai. Ypatingo mokinių ir mokytojų dėmesio s... »

 

Jaunųjų dizainerių studija Madų šou UKMERGĖJE -Tarptautiniame jaunųjų modelių ir kolekcijų pristatymo festivalyje-konkurse „ Sniego Karalienė-2018“

Žvarbų vasario 25 dienos sekmadienį nuvykome į Tarptautinį jaunųjų modelių ir kolekcijų pristatymo festivalį-konkursą „ Sniego Kar... »

 

Minime LIETUVOS VALSTYBĖS atkūrimo šimtmetį

Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. Minint šią dieną mūsų mokyklos 5-10 klasių mokiniai dalyvavo projek... »