Mokykla

2016-2017 m.m. Tito Masiulio jaunimo mokykloje ugdosi 426 mokiniai: 72  mokiniai mokosi jaunimo klasėse ir 354 ugdytiniai lanko neformaliojo vaikų švietimo būrelius. Mokyklos direktorius – Egidijus Mikalajūnas. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Genutė Valienė ir Remigijus Juknelis. Dalykus dėsto ir neformaliojo švietimo būrelių mokytojais dirba 32 pedagogai: iš jų 18  vyresniųjų mokytojų, 4 mokytojai metodininkai, 1 mokytoja ekspertė. Mokykloje yra internetas, biblioteka, sporto, aerobikos, šokių salės, veikia kompiuterinė skaitykla.

Naujienos

"Darom 2017"

Balandžio 22 d. Tito Masiulio jaunimo  mokyklos mokiniai ir mokytojai susirinko K.Baršausko g. (prieš KTU mokymo centrą) į  jubili... »

 

Viktorina „Kalba gimtoji lūposna įdėta(J.Degutytė)“

Kovo 28 d.  Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyrius pakvietė dalyvauti Kauno miesto jaunimo klasių mokinių... »

 

Savaitė be patyčių

Kovo 20 – 24 dienomis spalvingas skelbimas kvietė mokinius ir mokytojus į „Savaitės be patyčių“ renginius. Viename renginyje mokin... »

 

Profesijos pažinimo diena

Jaunimo mokyklų mokiniams labai svarbus ikiprofesinis pasiruošimas, todėl reikalingas tikslingas karjeros planavimas. Šioje srityj... »

 

Geografijos ir biologijos žinių viktorina „Žemei reikia globos“

Kovo 20 d. mokykloje vyko Kauno jaunimo mokyklų renginys „Žemei reikia globos“, skirtas Žemės dienai paminėti. 8 klasių mokinių k... »